Tư vấn dự án

Hotline

0973148046

LIÊN HỆ QUẢN LÝ

0973148046

Tìm kiếm
Video

TOÀ R3 VỚI THIẾT KẾ 31 TẦNG NỔI VÀ 2 TẦNG HẦM (HỆ THỐNG HẦM THÔNG CẢ 3 TOÀ). THIẾT KẾ 9 CĂN HỘ/SÀN, 4 THANG MÁY

- TỪ TẦNG 1 ĐẾN TẦNG 3: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

- TỪ TẦNG 4 ĐẾN TẦNG 29: CĂN HỘ THÔNG THƯỜNG THIẾT KẾ TỪ 2 ĐẾN 3 NGỦ DIỆN TÍCH TỪ 58.41M ĐẾN 99.81M 

- TỪ TẦNG 30 ĐẾN 31: CĂN HỘ PENHOUSE

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN 2 NGỦ 

CĂN SỐ 2 - CĂN SỐ 6 - CĂN SỐ 7

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN 3 NGỦ 

CĂN SỐ 1 - CĂN SỐ 3 - CĂN SỐ 4 - CĂN SỐ 5 - CĂN SỐ 8 - CĂN SỐ 9