Tư vấn dự án

Hotline

0973148046

LIÊN HỆ QUẢN LÝ

0973148046

Tìm kiếm
Video

TOÀ R2 VỚI THIẾT KẾ 34 TẦNG NỔI VÀ 2 TẦNG HẦM (HỆ THỐNG HẦM THÔNG CẢ 3 TOÀ). THIẾT KẾ 15 CĂN HỘ/SÀN, TỔNG 8 THANG MÁY

- TỪ TẦNG 1 ĐẾN TẦNG 3: TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

- TỪ TẦNG 4 ĐẾN TẦNG 32: CĂN HỘ THÔNG THƯỜNG THIẾT KẾ TỪ 2 ĐẾN 3 NGỦ DIỆN TÍCH TỪ 56.95M ĐẾN 114.6M 

- TỪ TẦNG 32 ĐẾN 34: CĂN HỘ PENHOUSE

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN 2 NGỦ 

CĂN SỐ 2 - CĂN SỐ 3 - CĂN SỐ 4 - CĂN SỐ 6 - CĂN SỐ 7 - CĂN SỐ 10 - CĂN SỐ 11 - CĂN SỐ 12 - CĂN SỐ 15

THIẾT KẾ CHI TIẾT CĂN 3 NGỦ 

CĂN SỐ 2 - CĂN SỐ 3 - CĂN SỐ 4 - CĂN SỐ 6 - CĂN SỐ 7 - CĂN SỐ 10 - CĂN SỐ 11 - CĂN SỐ 12 - CĂN SỐ 15